Screen Shot 2020-11-01 at 14.52.59 copy.

ENDLESS

​CREATIVE

​WITH JOS CREATIVE

Screen Shot 2020-11-01 at 14.54.37.jpg
We-min.png

​QUỸ SÁNG TẠO THÁNH GIUSE

GoldenLogo.png
1/7

PROJECTS

Những dự án được

chúng tôi đã tài trợ

​FUND DETAILS

Chi tiết nguồn quỹ

​của Jos Foundation

Ủng hộ

​chúng tôi

​NEWS

Những thông tin

​mới nhất từ Quỹ

​ELIBRARY

Thư viện số bảo tồn

​hoa văn dân tộc

​ABOUT US

Về dự án

​DONATE

Giúp chúng tôi

​duy trì bảo tồn

ARTICLES

Các bài viết

​về dự án

Quỹ sáng tạo thánh Giuse là sáng kiến hiện thực hoá những dự án cộng đồng và phát triển người trẻ sáng tạo.

Ethnicity là một dự án phi lợi nhuận bảo tồn di sản văn hóa – họa tiết hoa văn thổ cẩm của các Dân tộc Thiểu Số Việt Nam

Screen Shot 2020-11-01 at 20.07.24.jpg

Jos Creative

Thư viện đồ hoạ Công giáo này được xây dựng bởi cộng đồng các nhà thiết kế. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền của các dữ liệu thiết kế được đăng tải. Dữ liệu này chỉ sử dụng cho mục đích cộng đồng và phi lợi nhuận. 

Chúng tôi kết nối các nhà thiết kế sáng tạo Công giáo để cùng nhau xây dựng thư viện này.Tất cả dữ liệu của chúng tôi được chia sẻ miễn phí cho mục đích sử dụng trong việc truyền giáo

VECTOR

Thư viện Vector

Thiết kế Công Giáo

​PHOTOS

Thư viện Hình ảnh

Thiết kế Công Giáo

​LOGO

Thư viện Logo

Thiết kế Công Giáo

​EFFECT

Thư viện Hiệu ứng

Thiết kế Đồ Hoạ

MOCKUP

Mô hình ứng dụng

​thiết kế mẫu

​FONTS

Font chữ cho thiết kế

​Việt hoá

​TEMPLATES

Các dự án hiệu ứng

​phim sẵn dùng

​STOCK VIDEO

Các cảnh phim nền

​chủ đề Công Giáo

1/10