top of page

Kinh các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

 

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam

là con thảo của cha trên trời

là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô

là thành phần trung kiên của Hội Thánh

Nay chúng con xin hợp với các Ngài

và với Ðức Trinh nữ Maria

là nữ vương các Thánh Tử Ðạo

mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả

Xưa Chúa ban cho các Ngài

được vững tin vào lời chúa,

và đầy sức mạnh của Thánh Thần,

nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,

quyết một lòng theo Ðức Kitô trên con đường Thập Giá

và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất

để Hội Thánh Việt Nam

thu lươm được một mùa lúa dồi dào.

Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa

như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.

Các Ngài đã yêu mến quê hương,

xin cầu cho Ðất Nước được an vui hạnh phúc

và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình

Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,

xin cầu cho đồng bào mọi giới

biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,

xin cầu cho mọi Kitô hữu

biết sống và chia sẻ niềm tin của mình

Lạy các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,

xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu

được noi gương các ngài

biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ

để một ngày kia trên thiên quốc

chúng con được hợp tiếng với các Ngài

ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển

Amen.

Iprimatur : 10-8-1988,

Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM. Saigon

Thẻ Kinh Cầu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0,00$Giá
  • THÔNG TIN CHUNG

    * Dữ liệu miễn phí tải xuống bộ file NGAY LẬP TỨC.
    * Các thiết kế chỉ dùng cho mục đích cá nhân và cộng đồng.
    * Các thành phần trong thiết kế có thể đến từ bên thứ ba.