top of page

Để ngày lễ tạ ơn thêm phần ý nghĩa, Jos Creative gửi đến các bạn trọn bộ thiết kế phục vụ cho thánh lễ truyền chức Linh Mục.

 

Mặc dù một số giáo phận đã tạm hoãn thánh lễ truyền chức Linh Mục để phòng chống sự lây lan của Covid-19, Jos Creative hy vọng những thiết kế này sẽ giúp ích cho các bạn khi các hoạt động tôn giáo trở lại bình thường.

 

Bộ thiết kế gồm: Thiệp mời, phong thư, đuôi nheo, phông sân khấu, thẻ kinh cầu cho Linh Mục, băng rôn chào đón.

Kích thước được ghi chú trong file thiết kế.

Bộ Thiết Kế Lễ Tạ Ơn Linh Mục

0,00$Giá