top of page

Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên Ngỏ lời với các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức 09/01/2022: ”Chúng con thân mến, hôm nay chúng con được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, đây là một chặng đường quan trọng trong đời sống Đức tin, để rồi giúp cho chúng con lớn lên trong đời sống Đức tin, giúp cho chúng con khôn ngoan, mạnh mẽ, can đảm và trung thực. Các con hôm nay được ghi ấn tín không phai mờ qua nghi thức xức dầu, ấn tín của Chúa Thánh Thần.”

BỘ THIẾT KẾ LỄ THÊM SỨC

0,00$Giá
 • Thông Số Kỹ Thuật

  Thông số ấn phẩm:

  - Thẻ kinh: 8x16 cm

  - Backdrop: 400x250 cm

  • Bằng rôn: 1x5m
  • Bảng tên: 8x8cm