top of page

Chúa đã cứu vớt và biên đổi hai vị thánh cả. Để từ kẻ chối Chúa, chống Chúa thành những người nhiệt thành xây dựng và mở mang nước Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sửa đổi chính mình để mỗi ngày chúng con nên hoàn thiện mình hơn để trở thành những công dân tốt của Nước Trời; biết đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa.

CHIA SẺ BỘ THIẾT KẾ LỄ THÁNH PHÊRÔ PHAOLÔ

0,00$Giá
  • Thông Số Kỹ Thuật

    - Thiệp mời: 15x15cm

    - Bao thư : 16x16 cm

    - Thẻ kinh: 8x16 cm

    - Backdrop: 400x250 cm