top of page

Saviô đã chọn phương châm: "Thà chết chứ không phạm tội!" và ngài luôn luôn giữ điều ấy.

Phương châm là một định hướng sống cho một đời người. Nhiều người đã có phương châm cho đời mình, nhưng điều quan trọng là có giữ được không. Với Saviô, ngài đã thực thi không chỉ cho mình mà còn cho người nữa.

CHIA SẺ BỘ THIẾT KẾ THÁNH ĐAMINH SAVIO - BỔN MẠNG LỄ SINH

0,00$Giá
  • Thông Số Kỹ Thuật

    1. Backdrop: 4,5m x 3m
    2. Thiệp: 23cm x 16cm
    3. Thẻ kinh : 9cm x 18cm
    4. Standee: 0,8m x 1,8m