top of page

    Trong tông huấn Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI viết: “Magnificat là lời cầu nguyện tuyệt vời của Mẹ Maria, bài ca ngợi khen của những thời khắc cứu tinh (messianic) nơi hòa chung niềm vui của Israel cựu và tân. Nơi bài ca này lại vang lên một lần nữa niềm hân hoan của Abraham là người đã được thấy ngày của Đấng Cứu Tinh (Gioan 8:56) và vang lên một cách tiên tri tiếng nói của Hội Thánh.

 

    Bài ca của Đức Trinh Nữ đã trở thành lời cầu nguyện của Hội Thánh trong mọi thời đại.”  Maria hiện thân như sự hoàn tất của Israel. Magnificat vừa là một bài ca cá nhân vừa là bài ca Hội Thánh. Magnificat được xem là một bản văn nền tảng, cầu nối giữa Cựu và Tân Ước, giữa Israel và Hội Thánh.

 

CHIA SẺ FILE THIẾT KẾ THẺ KINH MAGNIFICAT.

0,00$Giá
  • Thông số kỹ thuật:

    Kích thước thẻ kinh 8x16cm