top of page

Thông tin ấn phẩm:

- File PSD có thể chỉnh sửa được nội dung

- Đính kèm font trong thư mục

- Kích thước thiệp mời: 20x20cm

- Kích thước bao thư: 21x11cm

- Hệ màu CMYK

- Lề xén 0.2cm

CHIA SẺ THIỆP MỜI BỔN MẠNG LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

0,00$Giá