CUỘC THI

NGƯỜI TRẺ

​NÓI VỀ

Để hiểu được những cảm nhận của người trẻ về Tông Huấn Christus Vivit cũng như khuyến khích các bạn trẻ dành thời gian để đọc Tông Huấn Christus Vivit.

Từ ngày 7/6 đến hết ngày 27/6/2020

​BẠN MUỐN THAM GIA?

Viết cảm nhận về 1 câu hoặc 1 đoạn Christus Vivit mà bạn yêu thích, bị đánh động. Bài viết hợp lệ là bài viết  từ 200 đến 500 từ, kèm 1 hình ảnh tự chọn hoặc tự chụp (ảnh cá nhân hoặc ảnh sách) và tên tác giả. Mỗi người tham dự được viết tối đa 1 bài viết

​20 GIẢI

THƯỞNG

ÁO CATHOLIC DESIGN

​BẢN GIỚI HẠN

VÀ BỘ 50 THẺ

​CHRISTUS VIVIT

​15 BÀI VIẾT XUẤT SẮC

Được dánh giá theo tiêu chí thang điểm như dưới đây:
 

 • Tổng điểm: 30 điểm.

 • Đủ nội dung: (5 điểm) gồm: câu trích dẫn, số thứ tự câu trong sách, nội dung cảm nhận, Đủ số từ 400-900 từ. Thiếu 1 trong 4 yêu cầu không có điểm phần này.

 • Chính tả (5 điểm): sai 1 lỗi  trừ (-0.25đ)

 • Đánh giá từ Cha & Ban cố vấn: (15 điểm)

 • Ý tứ, câu cú: gãy gọn, xúc tích (5 điểm)

 • Cảm nhận: học thuật, luân lý, ý nghĩa (10 điểm)

 • Đánh giá của BTC (5 điểm) - Dựa trên % số phiếu bình chọn của thành viên BTC).

​GIẢI THƯỞNG

 • 1 áo thun Catholic Design và 100 thẻ Christus Vivit Cầm Tay do Catholic Design thiết kế độc quyền.

 • Ngoài ra, 3 bài hay nhất sẽ được Cha Việt chọn lọc và đăng trên tạp chí Ymagazine của Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam số tới.

5 BÀI VIẾT YÊU THÍCH

Được dánh giá theo tiêu chí thang điểm như dưới đây:
 

 • Bạn chủ động chia sẻ đường link bài viết của mình về trang cá nhân, hội nhóm, mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ cho bài viết của mình.

 • BTC sẽ tính dựa trên số lượt thả tim/xem bài và bình luận hợp lệ trên trang website đăng bài. Điểm được tính như sau: 1 tim/ 1điểm, 1 xem bài/ 1 điểm, 1 bình luận hợp lệ/ 2 điểm. *(Bình luận hợp lệ là bình luận thể hiện sự yêu thích bài viết bằng chữ cụ thể, không phải bình luận chấm trôi bài, hay chỉ bình luận icon hình ảnh mà không có chữ. Bình luận hợp lệ được tính 2 điểm)

 • 1 áo thun Catholic Design và 100 thẻ Christus Vivit Cầm Tay do Catholic Design thiết kế độc quyền.

​GIẢI THƯỞNG

​MẪU BẰNG

​20 giải thưởng sẽ được trao bằng khen từ Cha Đồng Hành!!!

​GIÁM KHẢO

Ban Giám Khảo bao gồm cha đồng hành:

Lm. Gioan Lê Quang Việt

(Đặc trách giới trẻ TGP Sài Gòn, thư ký Uỷ ban Giới trẻ thuộc HĐGM Việt Nam. 

Ban cố vấn & Catholic Design

 

​TẤT CẢ BÀI VIẾT DỰ THI