WE'RE CREATIVE

​WE SPREAD

​Tiền thân là JOS Promotion được thành lập từ năm 2015. Chúng tôi đã mang đến dịch vụ thiết kế và phát triển thương hiệu tốt nhất đến với nhiều doanh nghiệp và khởi nghiệp lớn nhỏ như Nestle, Nest AIA, ASEAN Foundation, Presotea...

​Nhưng từ năm 2020 chúng tôi đã chuyển từ dịch vụ thương mại sang dịch vụ hỗ trợ thiết kế và phát triển thương hiệu cho các dự án cộng đồng, khởi nghiệp trẻ, tổ chức xã hội, tôn giáo... Đó là hướng đi lấy cộng đồng làm trọng tâm của chúng tôi để tạo ra các ấn phẩm truyền tải thông điệp tích cực đến mọi người.

​OUR

PROJECTS

Đây là những dự án thiết kế sáng tạo cộng đồng mà JOS Creative đã thực hiện. Chúng tôi hy vọng có thể tham gia nhiều dự án hơn nữa để cùng bạn khơi nguồn sáng tạo.

 

JOS CREATIVE

​BRANDING

Đây là những dự án thiết kế logo thương hiệu và nhận dạng thương hiệu cho các dự án khởi nghiệp, các sự kiện cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, tôn giáo...

 

JOS CREATIVE

​ILLUSTRATION

Đây là những dự án thiết kế minh hoạ, ấn phẩm cho các dự án khởi nghiệp, các sự kiện cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, tôn giáo...

 

.

.