​đây là thư viện hoa văn mẫu, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ 4 thư viện: Bảo tồn, phát triển, ứng dụng và minh hoạ trong khoảng tháng 9 năm 2020

Ethnicty ra mắt thư viện mẫu hoa văn dân tộc thiểu số với 10 mẫu chọn lọc. Chúng tôi cũng bắt đầu gây quỹ cộng đồng để ra mắt thư viện hơn 100 hoa văn sẽ được ra mắt cộng đồng vào tháng 9 tới.

Dự án vinh dự được chọn là 1 trong 10 dự án trong khối ASEAN trình bày với Nguyên Tổng Thống Mỹ Barack Obama năm 2018. Thuyết trình tại UNESCO World Heritage Committee 2019 tại Azerbaijan 2019. Giới thiệu tại SSEAYP lần thứ 45, International Youth Forum 2019 tại Trung Quốc và Better Together Challenge 2019 tại Hàn Quốc.
 

1 TRONG 10 DỰ ÁN THUYẾT TRÌNH VỚI BARACK OBAMA

​GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG

 Để ra mắt cộng đồng 4 thư viện gồm: Thư viện vector hoa văn là hoa văn gốc được bảo tồn số hoá bằng vector, thư viện hoa văn phát triển gồm các pattern ứng dụng trong thiết kế sáng tạo, thư viện hoa văn ứng dụng gồm các templates có sẵn cho việc sử dụng và thư viện vẽ minh hoạ về người thiểu số. Chúng tôi rất mong muốn sự đóng góp của cộng đồng qua bốn gói tài trợ sau:

​BÀI VIẾT VỀ DỰ ÁN

THƯ VIỆN HOA VĂN

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com