Screen Shot 2020-11-06 at 10.22.03.jpg

​ELIBRARY

Thư viện số bảo tồn

​hoa văn dân tộc

​ABOUT

US

Về dự án

​DONATE

Giúp chúng tôi

​duy trì bảo tồn

ARTICLES

Các bài viết

​về dự án

Chúng tôi luôn chú trọng để giữ lại nguyên vẹn kiểu dáng và màu sắc của hoa văn trên thổ cẩm bằng vector hoá chúng và tạo thành một thư viện số trực tuyến. Thư viện này được mở cho cộng đồng sử dụng cách miễn phí từ đó quảng bá vẻ đẹp của di sản văn hoá phi vật thể này như một phần của văn hoá Việt Nam.

SẢN PHẨM CUỐI LÀ THƯ VIỆN HƠN 2OO VECTOR HOA VĂN THỔ CẨM

Chúng tôi dựa trên hoa văn gốc của Thư viện Bảo tồn để phát triển thêm những hoa văn mới. Những hoa văn này được kết hợp với màu sắc hiện đại và hình khối đơn giản, tinh tế phù hợp với xu hướng thiết kế mới. Những hoa văn phát triển có tính ứng dụng cao trong ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại.

SẢN PHẨM CUỐI LÀ THƯ VIỆN HƠN 5O VECTOR HOA VĂN THỔ CẨM HIỆN ĐẠI