Screen Shot 2020-11-06 at 10.22.03.jpg

​ELIBRARY

Thư viện số bảo tồn

​hoa văn dân tộc

​ABOUT

US

Về dự án

​DONATE

Giúp chúng tôi

​duy trì bảo tồn

ARTICLES

Các bài viết

​về dự án

Chúng tôi luôn chú trọng để giữ lại nguyên vẹn kiểu dáng và màu sắc của hoa văn trên thổ cẩm bằng vector hoá chúng và tạo thành một thư viện số trực tuyến. Thư viện này được mở cho cộng đồng sử dụng cách miễn phí từ đó quảng bá vẻ đẹp của di sản văn hoá phi vật thể này như một phần của văn hoá Việt Nam.

SẢN PHẨM CUỐI LÀ THƯ VIỆN HƠN 2OO VECTOR HOA VĂN THỔ CẨM