JosFou.jpg

​Chúng tôi xây dựng một nguồn quỹ để hỗ trợ các dự án, nhóm trẻ, tổ chức sáng tạo cộng đồng. Chúng tôi hiểu được những khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề tài chính trong khi nguồn lực và khả năng thì dồi dào.​​ Hãy tham gia và trở thành một thành viên của Quỹ Sáng Tạo Thánh Giuse.

 

​60.7 

​TRIỆU ĐỒNG

​Đã được chuyển đến các dự án, nhóm, tổ chức sáng tạo trong việc tạo tác động tích cực đến cộng đồng. Chúng tôi luôn công khai các khoản thu và chi cũng như công khai các hoạt động  của quỹ ở link dưới.

​Tham gia quỹ

Tham gia trở thành thành viên của Quỹ sáng tạo thánh Giuse để đồng hành với chúng tôi trong việc tạo ra các cơ hội cho các dự án, nhóm sáng tạo cộng đồng.

​Với chỉ từ 14.000vnd/ngày để tham gia với chúng tôi để nhận thông tin về các dự án, kỷ niệm chương và các quyền lợi thành viên khác. 

 

Hoặc đóng góp bất kì khoản tài trợ nào để giúp chúng tôi duy trì các hoạt động tại website này.