top of page

QUỸ SÁNG TẠO THÁNH GIUSE

​JOS FOUNDATION

​Chúng tôi xây dựng một nguồn quỹ để hỗ trợ các dự án, nhóm trẻ, tổ chức sáng tạo cộng đồng. Chúng tôi hiểu được những khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề tài chính trong khi nguồn lực và khả năng thì dồi dào.​​ Hãy tham gia và trở thành một thành viên của Quỹ Sáng Tạo Thánh Giuse.

We-min.png

PROJECTS

Những dự án được

chúng tôi đã tài trợ

​FUND DETAILS

Chi tiết nguồn quỹ

​của Jos Foundation

​WE ARE FEATURED ON