top of page

Bộ ấn phẩm lễ khai giảng năm học như một nguồn động viên, thúc đẩy tinh thần của các em thiếu nhi để bước trở lại hành trình học tập, tiếp tục khám phá con đường Đức Kitô. Cũng giống như lời mời gọi: "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng”.

 

Thông Số Kỹ Thuật

- Backdop: 6x3m & 4.5x3m

- Standee: 0.8x2m

- Định dạng PDF có thể chỉnh sửa nội dung trên Ai

Bộ Thiết kế Lễ Khai Giảng Giáo Lý

0,00$Giá