​HÀNH TRANG MÙA CHAY

# ĐI QUA SA MẠC VÀ TÌM KIẾM LÒNG THƯƠNG XÓT

Cùng bạn trải qua hành trình 40 ngày trong mạc sắp đến! Tải hành trang tại đây:

  1. Lịch mùa chay 2021 đưa bạn đi vào sa mạc.

  • Lịch mùa chay.

2. Hình nền Máy tính và Điện thoại sẽ nhắc nhở bạn ý thức thân phận yếu đuối của mình mà tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa trong suốt hành trình đi vào sa mạc.

  • ​Màn hình điện thoại, màn hình máy tính, ảnh bìa Facebook tiếng Việt.

  • ​Màn hình điện thoại, màn hình máy tính, ảnh bìa Facebook tiếng Anh.

3. Thẻ cầu nguyện giúp bạn giữ liên lạc với Chúa mỗi lúc nản lòng khi đang trong sa mạc.

  • ​ Thẻ cầu nguyện tiếng Việt.

  • ​ Thẻ cầu nguyện tiếng Anh.

BAN MỤC VỤ ƠN GOỊ TGP. SÀI GÒN

Số 6 Bis Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Đây không phải là website chính thức của BMVƠG TGPSG. Chúng tôi chỉ dùng nền tảng website của Joscreative để hiển thị tạm thời.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com