THƯ VIỆN

​MINH HOẠ SỐ

​Mang những hình ảnh sinh hoạt thường nhật, những lễ hội đặc sắc hay những chi tiết truyền thống của đồng bào thiểu số lên những tác phẩm minh hoạ số. Những tác phẩm này giúp truyền tải trọn vẹn hơn ý nghĩa hoa văn thổ cẩm của người dân nơi đây.

SẢN PHẨM CUỐI LÀ

THƯ VIỆN HƠN 3O TÁC PHẨM

​MINH HOẠ SỐ ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ

Dự án vinh dự được chọn là 1 trong 10 dự án trong khối ASEAN trình bày với Nguyên Tổng Thống Mỹ Barack Obama năm 2018. Thuyết trình tại UNESCO World Heritage Committee 2019 tại Azerbaijan 2019. Giới thiệu tại SSEAYP lần thứ 45, International Youth Forum 2019 tại Trung Quốc và Better Together Challenge 2019 tại Hàn Quốc.
 

1 TRONG 10 DỰ ÁN THUYẾT TRÌNH VỚI BARACK OBAMA

​GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG

 Để ra mắt cộng đồng 4 thư viện gồm: Thư viện vector hoa văn là hoa văn gốc được bảo tồn số hoá bằng vector, thư viện hoa văn phát triển gồm các pattern ứng dụng trong thiết kế sáng tạo, thư viện hoa văn ứng dụng gồm các templates có sẵn cho việc sử dụng và thư viện vẽ minh hoạ về người thiểu số. Chúng tôi rất mong muốn sự đóng góp của cộng đồng qua bốn gói tài trợ sau: