1/2

1/1

THƯ VIỆN​ MINH HOẠ SỐ

​Mang những hình ảnh sinh hoạt thường nhật, những lễ hội đặc sắc hay những chi tiết truyền thống của đồng bào thiểu số lên những tác phẩm minh hoạ số. Những tác phẩm này giúp truyền tải trọn vẹn hơn ý nghĩa hoa văn thổ cẩm của người dân nơi đây.


SẢN PHẨM CUỐI LÀ THƯ VIỆN HƠN 3O TÁC PHẨM ​MINH HOẠ SỐ ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ

63 views0 comments
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com