1/2

1/1

Quỹ Sáng tạo Thánh Giuse đồng hành cùng Catholic Design


JOS CREATIVE HỖ TRỢ CATHOLIC DESIGN ĐỂ MỞ RỘNG NGUỒN QUỸ HOẠT ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ HẠ TẦNG KỸ THUẬT WEBSITE.


Đây cũng là một trong những mục tiêu của Quỹ Sáng Tạo Thánh Giuse (JOS Foundation). ​Chúng tôi xây dựng một nguồn quỹ để hỗ trợ các dự án, nhóm trẻ, tổ chức sáng tạo cộng đồng. Chúng tôi hiểu được những khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề tài chính trong khi nguồn lực và khả năng thì dồi dào.Tìm hiểu thêm JOS Foundation: https://www.joscreative.com/catholicdesign


"Bất kỳ kế hoạch Mục vụ Giới trẻ nào cũng nên kết hợp rõ ràng với những phương tiện và nguồn lực khác nhau, để giúp người trẻ triển nở trong tình huynh đệ, sống như anh em với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng đoàn, phục vụ người khác" (Christus Vivit, câu 215)

#CatholicDesign

#JosCreative

93 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com