Thiết kế bởi: @JOSCreative -  www.joscreative.com
Quỹ sáng tạo thánh Giuse | JOS Foundation

 

***Lưu ý: Biểu trưng này được sáng tác bởi JOS Creative với mục đích truyền thông. Không phải logo chính thức được công bố từ Toà Thánh.

***English version included

Biểu trưng năm thánh Giuse

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com