Từ những mũi thêu màu trắng dệt nên hình cánh chim đối chiều (trên dưới), hiệp với các hình tam giác trên và dưới thổ cẩm như những đồi núi chập chùng. Các cánh chim như đan vào nhau, bay trên vùng đồi núi, tạo một dải hoa văn dài đặc trưng của thổ cẩm Tây Nguyên, thể hiện nghệ thuật sắp đặt sáng tạo của người dệt. Nét hoa văn vừa sắc sảo tinh tế trong nhiều mũi dệt khắc hoạ chi tiết cánh chim, vừa bình dị, chất phác với chỉ hai màu đen trắng. Hai dải đường chỉ vàng, trắng, nẹp trên dưới dải hoa văn chính, người Cil gọi là “chìa” trong tiếng của họ, như mô tả một kiểu dệt, mà họ không chuyển thể ra hình ảnh cụ thể. Cánh chim sải dài như vẽ về một ước vọng, khát khao tự do và ước mong sự bình an như những cánh chim che chở họ trong cuộc sống.

Hoa văn pixel K'HO 008