Cùng một họa tiết mắt chim nhưng sự khác biệt được tìm thấy trong từng mũi dệt và màu sắc của mỗi tấm thổ cẩm là minh chứng cho sự sáng tạo, đa góc nhìn trong nghệ thuật dệt và cả đời sống đầy sắc màu của họ với những loài chim khác nhau trong khu rừng họ lui tới mỗi ngày. Với họ chim là vị thần bầu trời, bảo vệ che chở và là biểu tượng của sự tự do.

Hoa văn pixel MẠ 016