Đan xen giữa các hàng hoa là những đường nét sọc trắng, đỏ, vàng xanh như mô tả cánh đồng hoa màu, tượng trưng một mùa màng bội thu. Đan xen giữa các hàng hoa là những đường nét sọc trắng, đỏ, vàng xanh như mô tả cánh đồng hoa màu, tượng trưng một mùa màng bội thu.

Hoa văn pixel MẠ 018