Hai dải đường chỉ vàng, trắng, nẹp trên dưới dải hoa văn chính, người Cil gọi là “chìa” trong tiếng của họ, như mô tả một kiểu dệt, mà họ không chuyển thể ra hình ảnh cụ thể. Cánh chim sải dài như vẽ về một ước vọng, khát khao tự do và ước mong sự bình an như những cánh chim che chở họ trong cuộc sống.

Hoa văn pixel MẠ 021