Sáu đốm trắng xung quanh đốm trắng chính giữa, nét hoa văn này với họ là hình ảnh mắt chim non. Ước mong về mùa sinh sản và tái sinh, gợi sự sinh sôi nảy nở thật nhiều trong khu rừng của họ.

Hoa văn pixel MẠ 029