Những sắc màu tím trên nền vải trắng đặc trưng của người Mạ, mang những hình ảnh chiếc chuông dụng cụ được sử dụng để báo cho dân làng những ngày lễ hội. Như tiếng kêu thức tỉnh mỗi người trong đời sống xô bồ hiện nay.

Hoa văn pixel MẠ 033

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com