Với hoa văn có hình quả trám, loại quả thường được tìm thấy và sử dụng như loại thực phẩm phổ biến, được người thợ dệt chọn thêu lại như cách họ tạ ơn thiên nhiên ban những tặng phẩm cùng với ước mong giản dị là luôn được no đủ trongđời sống hằng ngày. 
 

Hoa văn vector K'HO 003