Hoa văn nổi bật với 2 hình ảnh chính: Hoạ tiết Mattơ Nge / Thần mặt trời - vị thần cho họ ánh sáng để đi làm nương rẫy (họa tiết 4 vệt vàng đối xứng qua chấm đỏ ở giữa) kết hợp họa tiết hoa tám cánh lặp lại tạo nên cánh đồng hoa với các ô hình thoi. Qua sự kết hợp sáng tạo, cho thấy niềm tin của họ vào thần mặt trời, vào sự lạc quan tươi mới, và là vị thần giúp cỏ cây sinh sôi nảy nở.

Hoa văn vector K'HO 005