Đường nét đen trắng nối tiếp nhau cách điệu lại dụng cụ chà gạc mà họ đã sử dụng từ gốc tre kết hợp một thanh sắt cong để chế tác lại dụng cụ sử dụng để làm rẫy, phát tán cây rừng. Hình ảnh cách điệu, lặp lại, thể hiện sự trân trọng của họ với những vật phẩm thân thuộc, và qua đó gợi lên một đời sống với các hoạt động phong phú đơn sơ nhưng đáng trân trọng và sự hăng say trong lao động của họ.

Hoa văn vector K'HO 019