Hoa văn hình thoi xanh trên nền vải xanh, chứa hoa văn mặt trời cách điệu, mang lại màu sắc tươi vui, nhiều sắc màu.

Hoa văn vector K'HO 026