Hoa văn hình thoi xanh trên nền vải xanh, chứa hoa văn mặt trời cách điệu, mang lại màu sắc tươi vui, nhiều sắc màu.

Hoa văn vector K'HO 026

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

@Copyright 2020 | Email: joscreative.com@gmail.com