Đường nét thổ cẩm này được người Dân tộc thiểu số gửi gắm thông điệp về sự hòa hợp với thiên nhiên. Từ tổng quát đến chi tiết: bắt đầu với hình ảnh ruộng lúa trên địa hình đồi núi đặc biệt (là các đường nét vàng trắng xanh) được bao bên ngoài, cho đến các hình khối bên trong (màu trắng). là những chiếc thang đi lên những ngôi nhà sàn. Qua đó, ta có thể thấy được đối với mỗi người Dân tộc thiểu số, thiên nhiên đóng vai trò như một người bạn mà họ đồng hành mỗi ngày để phát triển cùng nhau, tương trợ lẫn nhau.

Hoa văn vector MẠ 004