Hàng rào - ẩn sâu trong những mũi kim lặp lại. Nhưng là nét hoa văn truyền tải những điều gần gũi, bình dị nhất trong những hình ảnh quen thuộc hằng ngày của người dân tộc. Ước mong sự uy nghi trong nét mộc mạc, cũng là một bản sắc bạn tìm thấy trong con người mình, để phát huy và yêu chính mình hơn, như người dân tộc đã từng yêu những thứ xung quanh mình và dệt cả vào trong sản phẩm của họ.

Hoa văn vector MẠ 008