Núi - với những đỉnh nhọn nối tiếp trập trùng luôn là hình ảnh quen thuộc trong tầm nhìn xa xăm của người vùng cao. Ước mong những đường nét của nửa hình thoi cách điệu, nối tiếp gợi trong bạn sự vươn lên với tầm nhìn xa trông rộng. Để như mục tiêu lớn, bạn thấy đời mình là những nét khắc họa đầy ý nghĩa như cách người dân tộc nâng niu từng mũi chỉ dệt và làm nên giá trị hoa văn.

Hoa văn vector MẠ 010