Khung cửi dệt - một vật phẩm tự sáng chế và sử dụng như công cụ hiệu quả nhất để tạo nên trang phục đặc trưng và giá trị hoa văn người dân tộc ngày nay. Ước mong sự cứng cáp & sáng tạo, như cách người dân tộc tạo nên khung cửi, truyền cảm hứng đến bạn để bạn cũng có thể tạo ra sản phẩm độc đáo và lan tỏa giá trị, bản sắc, sự sáng tạo của mình.

Hoa văn vector MẠ 011