Khối dải ba tam giác xếp xen kẽ, với họ đó là hình ảnh của củi, vật dụng sinh hoạt thường ngày dùng để nhóm lửa trong các hoạt động sinh hoạt văn hoá cồng chiêng, văn nghệ, hay trong những buổi họp tại nhà sàn chính. Khơi gợi nét văn hoá độc đáo của văn hoá.

Hoa văn vector MẠ 026