Hai hình tam giác đối xứng qua thanh dọc, tượng trưng cho hình con ếch. Đó là con vật quen thuộc trong rừng và đồng ruộng của người dân tộc. Ếch cũng là một vật phẩm săn bắt nuôi sống người dân tộc.

Hoa văn vector MẠ 027