Nét văn hoá “sọc ngang” nối với nhau, tạo thành những nét dày dặn, người Cil gọi đó là “răng trâu”. Hình ảnh không dễ liên tưởng, nhưng lại là nét đẹp bất ngờ về sự tinh tế của người dệt, khi họ không bỏ sót những chi tiết nhỏ nào của những nét đẹp thân thuộc xung quanh họ.

Hoa văn vector MẠ 031