Vẫn giữ kiểu dệt như mẫu hoa văn 65. gồm hai dải hoa văn tách biệt gồm hoa văn chữ WA độc đáo và hoa văn chỉ đơn quen thuộc và chỉ hai màu chỉ dệt gam màu nòng - lạnh là đỏ -xanh dương. Họ như vẽ lên cảnh sắc rừng dọc con đường vào ban đêm.

Hoa văn vector MẠ 038