Một hoa văn đỉnh cao cho thấy sự tỉ mỉ, sáng tạo trong nét dệt và tối đa hóa cách dệt, và tối giản trong việc “đi” chỉ màu. Chỉ chọn 2 màu vàng đen nhưng là hai màu tạo hoa văn nổi bật, dễ dàng phô bày những mũi chỉ độc đáo tạo hình nhạc cụ dân tộc như chiếc kèn sừng trâu (kèn tù) đối đầu, từng mũi dệt như từng thang bậc trong đàn đá, nếu ghép hai mảnh tam giác chung đáy, ta lại có được hình dạng mô tả của chiếc kèn môi mà người Mạ hay dùng trong sinh hoạt văn nghệ.

Hoa văn vector MẠ 039