Bài đăng diễn đàn

Hoàng Duy
05 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
1.Lá cờ TNTT được dương cao_Hoàng Duy_092128085 2.Nghi thức chào cờ của TNTT <3_Hoàng Duy_0921280855 3.Tranh thủ tạo dáng sau khi chào cờ nhé_Hoàng Duy_0921280855 4.Những lời nhắc nhở quý giá của cha Tuyên Úy_Hoàng Duy_0921280855 5.Cùng nhau học giải mật thư các bạn nhé <3 _Hoàng Duy_0921280855 6.Đã là Huynh Trưởng thì ai cũng đẹp hết ta _Hoàng Duy_0921280855 7.TNTT còn hát rất hay nữa nhé các bạn _Hoàng Duy_0921280855 8.Chúng tớ còn phục vụ Bàn Thánh nữa :v _Hoàng Duy_0921280855 Thông tin tác giả: F.x - xavie Phạm Hoàng Anh Duy, Giáo xứ Song Mỹ, Giáo hạt Ninh Sơn, Giáo phận Nha Trang. Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027160899965
Hãy đến với chúng tôi: Thiếu Nhi Thánh Thể
Nơi mà u sầu trở nên bé tí teoo
Nỗi buồn mỏng như là cánh ve
Nụ cười chúng ta tròn như là bánh xe content media
2
1
51

Hoàng Duy

Thao tác khác