Bình luận trên diễn đàn

CẬY TRÔNG TÌNH YÊU CHÚA "Đức Tin con mong manh trước gió sương... Nơi Đức Cậy con tìm đến nương nhờ."
In PHOTO CONTEST
CẬY TRÔNG TÌNH YÊU CHÚA "Đức Tin con mong manh trước gió sương... Nơi Đức Cậy con tìm đến nương nhờ."
In PHOTO CONTEST
cath_trinh
01 thg 9, 2020
Muôn đời tạ ơn Chúa.
1
1
c
cath_trinh
Thao tác khác