Bình luận trên diễn đàn

CẬY TRÔNG TÌNH YÊU CHÚA "Đức Tin con mong manh trước gió sương... Nơi Đức Cậy con tìm đến nương nhờ."
In PHOTO CONTEST
dinhtu4578
11 thg 9, 2020
Amen
1
0
d

dinhtu4578

Thao tác khác