top of page

TRANH ICON CHÍNH THỨC CỦA CÔNG NGHỊ 2021-2023 (SYNOD 2021-2013)

Khi dấn thân vào hành trình trở thành #GiaoHoiLangNghe này (#ListeningChurch), chúng ta được mời gọi dành ra một chút thời gian và suy ngẫm về ý nghĩa của tính hiệp hành.

Xem toàn bộ ý nghĩa tại: www.bitly.com/synodicon

 

Synod Icon - Synod Memorial Cards

0,00$Giá
  • THÔNG TIN CHUNG

    * Dữ liệu miễn phí tải xuống bộ file NGAY LẬP TỨC.
    * Các thiết kế chỉ dùng cho mục đích cá nhân và cộng đồng.
    * Các thành phần trong thiết kế có thể đến từ bên thứ ba.