top of page

Thiệp Xuân Với Chủ Đề Năm Mới Bình An. Vì bình an là gốc của mọi điều tốt lành khác. Có bình an con người sẽ có được những thứ khác. "Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?”.

Thiệp Mời Cuối Năm - Thiệp Xuân

0,00$Giá
  • THÔNG TIN CHUNG

    Kích thước 15x15cm, định dang PDF - Illustrator, Hệ màu CMYK