top of page
 Thánh Giuse
TẠO
​SÁNG
JOS CREATIVE
Sáng tạo sẻ chia
HUMAN-CENTRED

​Sứ mạng của chúng tôi là tạo nên những sản phẩm sáng tạo số độc đáo nhằm truyền tải đi những thông điệp ý nghĩa, mang niềm vui và cảm hứng đến cho mọi người. Chúng tôi hoạt động với 3 mảng chính gồm:

- Chịu trách nhiệm các dự án sáng tạo được tin cậy từ cá nhân/tổ chức

- Lan toả và chia sẻ tài nguyên sáng tạo qua thư viện cộng động (miễn phí) và thư viện bản quyền

- Phát triển một nguồn quỹ để ươm mầm những dự án, tài năng sáng tạo cộng động.

 Contact us: 0937875909 - josquyen2011@gmail.com

wood-mini-price-label-holders-mockup-right-view.png
bottom of page