Bài đăng diễn đàn

Nguyễn Thanh Tú
09 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
Chúng ta sợ thiệt thòi, sợ mất mát, nên nhiều khi chúng ta chưa cảm nhận được tình yêu đó bằng việc che đậy sự hèn nhát qua các việc đạo đức. Chỉ khi yêu thì mới nên một, chúng ta biết đó là tình yêu khi có khi chúng ta dám yêu. Và khi nhìn Thập Giá ngất cao thì đó chính là chết cho tình yêu, nhưng ôi thay! Chúng ta chỉ đứng nhìn, chưa dám yêu. Chúa Giê-su trên Thánh Giá đó, đang mời gọi chúng ta bước theo Ngài, để đi vào thế giới yêu thương, nơi có tình yêu của Thiên Chúa. Hãy chiêm ngưỡng Đức Kito trên thập giá, Tạ ơn Ngài vì chúng con được yêu mến bằng một tình yêu cao cả, xin Ngài ban ơn, để chúng con biết tình yêu thật sự ở giữa đời mà cảm thông cho nhau vì nơi "đâu có tình yêu thương thì ở đó có Thiên Chúa ngự trị" Amen! Đaminh Nguyễn Thanh Tú Link facebook: https://www.facebook.com/tu.nguyenthanh.712/ Giáo xứ Lạc Quang - Giáo hạt Hóc Môn - Giáo Phận Sài Gòn
TÌNH YÊU CẢM THÔNG TÌNH YÊU content media
4
0
145

Nguyễn Thanh Tú

Thao tác khác