Bài đăng diễn đàn

Đan Trần
07 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
"Chúa sinh ra đời, khắp nơi vui mừng, Bình An mang đến Thế Giới" Hòa chung với niềm vui đón mừng Ngôi Hai giáng thế làm Người. Tất cả được gói gọn trong giờ phút linh thiêng nhất của Đêm huyền nhiệm, Đêm canh thức đón chờ Chúa Giáng Sinh. - Teresa Trần Ngọc Đan - https://www.facebook.com/dantran276/ - TNTT Giáo Xứ Bình An - Giáo hạt Bình An - Giáo Phận Sài Gòn
Giáng sinh về content media
6
0
31
Đan Trần
07 thg 9, 2020
In PHOTO CONTEST
"Người nữ thấy trái của cây đó trông vừa ngon vừa đẹp mắt thì cả tin mà hái xuống rồi ăn, và đưa cho chồng cùng ăn. Mắt của hai người mở ra và nhận thức được sự trần truồng của mình, họ kết lá và đóng khố che thân." - St 3:6,7 Thay vì lắng nghe lời Đức Chúa Trời, họ đã làm theo những gì họ muốn, họ đã nghe theo lời của quỷ Satan và những lý lẽ riêng của họ... Cũng như Adam và Eva, chúng ta luôn đuổi theo những điều phù phiếm, hư vinh, chọn tin vào ma quỷ thay vì Thiên Chúa... Đứng trước những cám dỗ cuộc dời Con chỉ biết nhờ cậy Ngài, Chúa ơi! - Teresa Trần Ngọc Đan - https://www.facebook.com/dantran276 - TNTT Giáo Xứ Bình An - Giáo Hạt Bình An - Giáo Phận Sài Gòn
TRÁI CẤM CUỘC ĐỜI content media
6
1
21
Đ
Đan Trần

Đan Trần

Thao tác khác