Bài đăng diễn đàn

dongngo1102
12 thg 8, 2020
In PHOTO CONTEST
Bối cảnh ở đây là Thánh Lễ chiều vừa kết thúc, đoàn rước đang chuẩn bị rước Thánh Thể, ồn ào, huyên náo...nhưng có một chút lặng ở một góc, không mấy ai để ý, qua hành động này thể hiện rõ "đạo đức bình dân", lòng mến Chúa, cậy trông vào Ngài đến mức nào...những người học cao, hiểu nhiều, chắc gì đã vững mạnh, sốt sắng được như vậy! Tên Thánh - Họ Tên: Mỹ Ngô Đông Đông Link FB cá nhân: https://www.facebook.com/ngay123/ Giáo xứ - giáo hạt - Giáo Phận: Giáo Xứ Phú Cát - Giáo Hạt Sơn Tây - Giáo Phận Hưng Hóa
Đạo Đức Bình Dân  content media
11
5
159
d

dongngo1102

Thao tác khác